svētdiena, 2015. gada 5. jūlijs

Flipped classroom / Apgrieztā klase

Iesākumā noskaties video.
Video ir angļu valodā, bet titri - latviešu valodā.


Salman Khan sāka veidot video brālēnam kā privātstundas, lai palīdzētu mācībās. Viņš tiek uzskatīts par vienu no Flipped Classroom (FC) aizsācējiem. Salman Khan nodibināja Khan akadēmiju, balstoties uz šo modeli.

Jon Bergmann ir FC kustības "pionieris", http://flippedclass.com/ mācīšanās sadaļas vadītājs, The Flipped learning Network līdzdibinātājs. Viņam ir daudz arī citu sasniegumu.Kas ir apgrieztā klase?

Skolēni noskatās mācību video mājās vai citā viņiem pieejamā laikā. Savukārt klasē skolotājs iesaista skolēnu dažādās aktivitātēs, veic pētnieciskos darbus, ir vairāk laika iesaistīties diskusijās. Klasē ir vairāk laika skolotāja un skolēnu sadarbībai, kā arī skolēnu savstarpējai sadarbībai.

Kāpēc šāda stratēģija?
> Labāka skolēna/skolotāja sadarbība
> Labāk nostiprinās skolēnu zināšanas
> Mācību saturs pieejam 24 stundas dienā/7dienas nedēļā
> Veicina skolēnu iesaistīšanos
> Uzlabojas skolēnu pārbaudes darbu rezultāti

What-is-a-Flipped-Classroom-Infographic

Daži IKT rīki:
http://apps.innteach.com/category/flipped-classroom/
Find more education infographics on e-Learning Infographics