Augi

  • Fotosintēze:


Interaktīvas diagrammas (angļu valodā):
http://www.neok12.com/diagram/Photosynthesis-01.htm


  • Aļģes, sēnes, ķērpji 
Ievadam par skolēnu prezentācijām 
Mēs ļoti priecājāmies, ka skolēni veido prezentācijas, izmantojot ne tikai ierasto MS PowerPoint, bet arī citas skolotāju piedāvātās iespējas savu pētījumu darbu prezentēšanai.  Skolēni savus darbus prezentē ne tikai mācību stundās, bet nu jau vairākus gadus arī projektu nedēļas noslēgumos, Comenius, Nordplus, eTwinning projektos un citos skolas pasākumos.

Šī prezentācija ir pirmā prezentācija, kuru veidoja Dinija, izmantojot www.prezi.com.
Skolotājiem, mācoties Samsung Skolas programmā (vairāk skatīt: http://sermuksi.id.lv/macamies-samsung-skola/), ir iespēja papildināt savas zināšanas un pilnveidot prasmes IKT izmantošanā. Skolotāji ir ieinteresēti, lai arī bērni apgūst un pilnveido savas prezentēšanas prasmes, kā arī mērķtiecīgi izmanto IKT mācību darbā savu zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Dinijas prezentācija par ķērpjiem: