Scientix

Scientix – Eiropas portāls zinātnēs

Meklēt, atrast un iesaistīties! Šie trīs vārdi ir tīmekļa vietnes Scientix filozofija un devīze. Scientix ir Eiropas kopiena par dabaszinātņu izglītību, kuru vada Eiropas skolu tīkls (angl. – European Schoolnet). Scientix portālu izveidoja 2010.gadā, lai veicinātu informācijas un labākās pieredzes izplatīšanu dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas izglītībā (angliski saīsinājumā - STEM) visā Eiropas Savienībā. Šobrīd ir bažas par nākotni, ka mums pietrūks kvalificētu pētnieku, tāpēc Scientix aicina iesaistīties visus, kas izglīto jauno paaudzi. Mums ir nepieciešams vairāk motivēt jauniešus pievērsties visām zinātņu jomām, aicināt un ieinteresēt viņus uz pētniecisko darbību arvien nopietnāk. Nākotnē ir nepieciešami izglītoti cilvēki zinātnēs un tehnoloģijās, tāpēc Scientix orientējas uz jaunās paaudzes aktīvu iesaistīšanu.
Scientix ir atvērta skolotājiem, pētniekiem, politikas veidotājiem, vecākiem un ikvienam interesentam dabaszinātņu izglītībā. Portālā apkopoti mācību materiāli, jaunāko pētījumu ziņojumi un citi resursi par dažādiem izglītības projektiem zinātnēs, kurus finansē Eiropas Savienība saskaņā ar pamatprogrammu pētniecības un tehnoloģiju attīstībā, Mūžizglītības programmu un dažādām valstu iniciatīvām. Scientix veido aktīvu kopienu tās lietotājiem ar mērķi iepazīstināt plašāku auditoriju ar sasniegtajiem rezultātiem zinātnēs, izmantojot forumu, tērzēšanu un citas iespējas, lai izteiktu savu viedokli par resursiem un Scientix iespējām.

Par Scientix biju iepriekš biju dzirdējusi eTwinning konferencēs - Lisabonā 2013.gadā un Budapeštā 2011.gadā. Esmu jau agrāk piedalījusies dažādās dabas zinātņu aktivitātēs, konkursos, piemēram: 2009.gadā - Futurenergia, 2010. – Xperimania u.c. Iespējams tāpēc biju uzaicināta piedalīties Eiropas Skolu tīkla Scientix programmas Scientix 2 ievadseminārā Briselē no 29.novembra līdz 1.decembrim. Informāciju par šo semināru es saņēmu savā e-pastā un biju nedaudz pārsteigta. Tā kā pati pašlaik mācu bioloģiju, ķīmiju un informātiku, piedalīšanās Scientix man šķita jauns izaicinājums – es uzrakstīju, ka vēlos piedalīties Scientix2. Pēc dažām dienām biju priecīga, ka esmu apstiprināta šajā programmā.

Scientix2 šobrīd tiek aktīvi iesaistīti 90 Eiropas skolotāji kā Scientix vēstnieki vai vēstnieku vietnieki. Notikuši divi Scientix2 ievadsemināri. Katrā no tiem piedalījās 45 skolotāji, t.sk. arī Latvijas skolotāji – es un Biruta Pjalkovska no Valmieras. Scientix programmas vadītāja Agueda Gras- Velazquez seminārā stāstīja par šo programmu, notikumiem, iespējām un kā Scientix izplatīt dalībvalstīs. Pirmā Scientix Eiropas konference notika 2011.gada maijā, otrā notiks 2014.gadā Briselē un plānots, ka tajā varētu piedalīties ap 600 delegātu. Semināra laikā mums bija iespēja apskatīt un iepazīties ar Nākotnes klasi (Future Classroom Lab), kurā skolotāji var uzzināt par tehnoloģiju iespējām un paši izmēģināt, kā ar tām darboties. Tālāk skolotāji iegūtās zināšanas un prasmes var izmantot savā skolā, klasē, ja vien ir atbilstošas tehnoloģijas. Skolotājiem ir iespēja pieteikties apmācībām Nākotnes klasē par brīvu, ja vien viņi īsteno eTwinning projektus vai arī Mūžizglītības programmas Comenius pedagoģiskā personāla profesionālās pilnveides ietvaros. Pati kopš 2008.gada īstenoju eTwinning projektus un kopš 2010.gada esmu eTwinning vēstniece, tomēr ir sagadījies tā, ka nodarbībām Nākotnes klasē līdz šim nebiju pieteikusies, jo biju aizņemta ar citām aktivitātēm. Redzēt Nākotnes klasi bija ļoti interesanti. Tik ļoti gribētos, lai šādas iespējas būtu visām mūsu skolām Latvijā ne tikai pilsētā, bet arī laukos.

Scientix portālu http://www.scientix.eu šobrīd iespējams lasīt angļu, vācu, spāņu, itāļu, franču un poļu valodās. Tajā ievietoto mācību materiālu tulkojumu ir iespējams iegūt arī latviešu valodā, ja vismaz trīs cilvēki par to ir izrādījuši interesi. Lai pilnībā varētu izmantot visas Scientix piedāvātās iespējas, nepieciešams reģistrēties. Meklējot dažādus resursus, iespējams izmantot meklēšanas sistēmu un izvēlēties resursus atbilstoši savām interesēm. Lai veicinātu komunikāciju un resursu pieejamību, Scientix2 turpinās pētījumu un mācību materiālu tulkošanu arī pārējās ES valodās, plānots izdot ikmēneša biļetenu par jaunākajām publikācijām, plānotajiem pasākumiem, Eiropas konferencēm un citu jaunāko informāciju zinātnēs.

1.tikšanās reizē Brisēlē satiekas 45 Scientix vēstnieki un vēstnieku vietnieki.

Tā kā Briselē ierados agrā piektdienas rītā, bija laiks arī apskatīt pilsētu, ievērojamākos objektus, izbaudīt Ziemassvētku noskaņu, nobaudīt Beļģijas šokolādi un garšīgās vafeles. Svētdienā, pirms došanās mājup, apskatīju arī parlamentariumu (Parlamentarium), kurā bija ļoti aizraujoša ekspozīcija par Eiropas Savienību, tās vēsturi un cilvēkiem, parlamentu u.c. Ekspozīcija apmeklētājiem ir bez maksas, iespējams klausīties informāciju savā dzimtajā valodā un aizraujoši izbaudīt mūsdienu tehnoloģiju piedāvātās iespējas.
Pēc brauciena radās kārtējās pārdomas par iespējām, kas mums tiek piedāvātās un kuras mēs varam izmantot, ja vien mums ir informācija, interese un vēlme darboties ... jā, un arī svešvalodu zināšanas.

Ja skolotājiem ir radusies interese par Scientix, būšu priecīga tikties un pastāstīt vairāk par Scientix un tā iespējām.

Skatīt vairāk: 
http://www.scientix.eu
  • Science: it's a girl project!